Instytut de Touraine

998   Instytut de Touraine został założony w 1897 roku, gdy to po raz pierwszy Monsieur Sourdillon – nauczyciel języka francuskiego z miejscowego liceum Kartezjusza zaczął udzielać pierwszych lekcji grupowych Anglikom. Popularność kursów była na tyle ogromna, że Sourdillon podszedł do sprawy w sposób profesjonalny i założył szkołę.

W 1924 roku szkoła stała się placówką edukacyjną na tyle renomowaną, że ówczesna rada miasta przekazała nowemu dyrektorowi piękny, zabytkowy budynek, który jest siedzibą Instytutu do teraz.

Instytutem zarządza obecnie Uniwersytet w Tours, a obie placówki ściśle ze sobą współpracują. Nauczyciele z Institut de Touraine prowadzą na Uniwersytecie lektoraty francuskiego, zaś wykładowcy uniwersyteccy kierują w Instytucie zajęciami przygotowującymi do egzaminów wstępnych na studia.

Instytut zatrudnia przeszło 20 nauczycieli z wyższym wykształceniem uniwersyteckim.

Słuchacze Instytutu mają do dyspozycji studenckie centrum z biblioteką, obszernym zbiorem multimedialnych pomocy naukowych oraz pracownią informatyczną.
Ponadto Instytut dysponuje sześcioma pracowniami językowymi, dwudziestoma salami lekcyjnymi, salą projekcyjną, audytorium.
Podczas przerw słuchacze mogą spędzić czas w jednej z dwóch kawiarni studenckich.
Na terenie budynku – bezpłatny dostęp do Wi-fi.

Instytut organizuje kursy na sześciu poziomach zaawansowania (od 2 tygodni do 3 miesięcy).

W OFERCIE:

  • biznes i dyplomacja,
  • turystyka,
  • prawo,
  • medycyna,
  • metodyka – kursy języka francuskiego dla nauczycieli.Kursy ogólne mogą być połączone z zajęciami z kultury i cywilizacji lub zajęciami sportowymi (golf, żeglarstwo, kajakarstwo, jazda konna, tenis).

Jeśli jesteś zainteresowany kursem w Instytucie, napisz do nas na:  centrum-biznesu@tlen.pl